Laboral

Programa de nòmines pel control  de la gestió laboral de tot tipus de negocis. Gestiona les nòmines de la teva empresa de forma fàcil, ràpida i segura.

Adaptada als nous canvis legals gràcies a les seves constants actualitzacions, que podràs instal·lar de forma automàtica gràcies al sistema Live Update.

Importació de retencions de professionals. Podràs importar factures de professionals per la presentació de  models 111 i 190.

Entorn de treball pràctic i modern, amb accés directe a les operacions més habituals.

Certificat per Windows 10

Funcionalitats:

 • Multi lloc, sense límit d’empreses/treballadors
 • Gestió de Nòmines amb diferents formes de càlcul (temps parcial, complerts, liquidacions,…)
 • Admet diferents règims: General, Consellers, Funcionaris, Especial treballadors Autònoms,…
 • Gestió avançada de Sistema de Liquidació Directa
 • Sistema de Liquidació Directa en Sistema Especial Agraris
 • Gestió d’EREs i d’Incidències.
 • Emissió de Certificats d’empresa, amb control d’ordres de producció
 • Sistema de comunicació telemàtica d’accidents de treball mitjançant Delt@
 • Processos d’afiliació: altes, baixes i variació amb el sistema RED
 • Tramitació telemàtica de certificats d’empresa mitjançant Cerific@2
 • Integració amb banca electrònica
 • Presentació telemàtica dels models 111 i 190, i emissió dels certificats de retencions de treballador.
 • Butlletins de cotització: TC1, TC2, FLC, FLC1 amb integració del sistema RED
 • Exportació a fulls de càlcul: Excel, csv..
 • Adaptat a la normativa SEPA.
 • Enllaç automàtic amb ContaPlus Elite