comptabilitat

Programa de comptabilitat dissenyat per empreses de 1 a 20 treballadors. Sense límit d’empreses/exercicis.

Fàcil i pràctic, en versió usuari o per xarxa. Et permetrà controlar el teu negoci de forma segura, estalviant temps i diners. Amb possibilitat d’exportar/importar informació a d’altres programes.

Et podem crear les teves plantilles i assentaments predefinits. Podràs portar la comptabilitat sense coneixements comptables.

Llicències de compra i de subscripció.

Funcionalitats:

 • Introducció d’assentaments mitjançant predefinits.
 • Balanços Oficials, Balanç Sumes i Saldos, Balanç de Situació i Cte de Resultats
 • Models oficials de l’ IVA: 303, 340 i 347.
 • Gestió de cartera, control de venciments, emissió de xecs,…
 • Integració amb Banca Electrònica
 • Control de l’immobilitzat, amb possibilitat de generar assentaments automàtic s d’amortització.
 • Amplia col·lecció de llistats financers i comptables.
 • Integració amb Excel
 • Importació/Exportació de dades.

Programa de comptabilitat i gestió comercial dissenyat per empreses de 1 a 20 treballadors, multi usuari i multi empresa.

Llicències de compra i de subscripció. Paga pel teu software, només quan el necessitis.

Totes les funcionalitats de Sage ContaPlus i, a més, tota la Gestió Comercial complerta. Comptabilitza automàticament totes les compres, vendes i gestió de cobraments/pagaments amb un sol clic.

Funcionalitats:

 • Multi usuari, sin límit d’empreses
 • Bases de dades complertes de Clients, Proveïdors i Articles o serveis
 • Gestió d’operacions de compres: comandes, albarans i factures
 • Control de magatzems, gestió i manteniment d’històrics de moviments.
 • Gestió de processos de fabricació i control d’ordres de producció.
 • Gestió d’operacions de vendes: pressupostos, comandes, albarans i factures
 • Plantilles de facturació automàtica.
 • Gestió de cartera de cobraments i pagaments
 • Generació de remeses bancàries (sepa) i generació del fitxer per enviar al banc.
 • Control de traçabilitat
 • Documents personalitzables en funció de les necessitats de l’usuari.
 • Integració amb Excel, llistat s csv
 • Gran variació de llistats i estadístiques, amb possibilitats de personalització.

L’evolució de SageContaplus. Complerta solució de comptabilitat i facturació “connectada” per pimes. Amb diferents nivells de funcionalitats segons les necessitats del negoci.

Sage 50cloud és una suite de gestió comercial i comptabilitat integrada que et permetrà administrar i controlar totes les àrees bàsiques del teu negoci: finances, compres, vendes, producció i magatzem. Gestiona de forma eficient amb una complerta solució desktop que et permetrà portar la comptabilitat, facturació, control de caixa, inventari, impostos i molt més.

Còpies de seguretat i control d’accessos d’usuaris per seguir la normativa de RGPD

Inclou Llicència anual Office 365 Business Premium

Funcionalitats per àrees:

Comptabilitat

Permet comptabilitzar a temps real els documents de compra i de venda, cobraments i pagaments. Disposa de capacitat analítica per gestionar les diferents àrees de l’empresa i un mòdul de comptabilitat pressupostaria per fer seguiment a nivell de subcomptes. Inclou tots els models fiscals habituals i ctes anuals.

Gestiona la tresoreria de l’empresa, incloent cobraments, pagaments, generació de remeses i quaderns bancaris, xecs i pagarés.

Plantilles i predefinits.

Exportació a Fulls de càlcul.

Compres i Vendes

El procés de compra recull tot l’aprovisionament a proveïdors, com  Tarifes, Pressupostos/Ofertes, Comandes, Dipòsits, Albarans i Factures.

Processos de venda a clients  que inclouen diferents tarifes, descomptes i ofertes, a més de tots els documents comercials, com Pressupostos, certificats d’obra, Comandes,Dipòsits, Albarans i Factures de venda .

Fabricació, magatzem i tresoreria

Inclou processos de producció i transformació de productes.

Gestió de magatzems amb control d’estocs, traspassos entre magatzems, regularitzacions i inventaris.

Informes i anàlisis

Inclou elements per obtenir la informació més valuosa pel teu negoci en temps real, com widgets, indicadors, codis QR, gràfics, llistats, …